Our Team Member

Manoj Kumar Shah

Manoj Kumar ShahFounder and CTO

Dr. Rajesh Sharma

Dr. Rajesh SharmaNetworking & Marketing

Shailendra Chaurasia

Shailendra Chaurasia

Mr. Mangaldeep Gupta

Mr. Mangaldeep Gupta

Neha Bharti

Neha BhartiCEO and Manager

Abhishek Shah

Abhishek ShahAdministrative Assistant

Manish Kumar Shah

Manish Kumar ShahBusiness Manager

What Our Customer Say

Translate »